Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 6. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9
Hamadová Iva - - -
Ivánek Ladislav -
Klímek Otakar .... - - - - -
Kopún Petr - -
Lendelová Linda - - - ....
Neradilová Zdenka - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou